Và sẵn đây, những ai cũng có tư tưởng giống cô này, phiêu dạt vào Sài Gòn kiếm cơm mà vẫn hằn học, chê bai mảnh đất này thì hãy rời nơi này đi. Sài Gòn mảnh đất đầy tình thương, hào sảng và bao dung không cần bạn đến đây bằng thái độ lồi lõm như thế đâu những kẻ vô ơn.