Vẫn chưa biết cách giải quyết hay thông tin của NSX sẽ như thế nào. Về phía dân mạng họ vẫn cho rằng mình có quyền đưa ra những quan điểm cá nhân về những sự việc liên quan với tư cách là khán giả chương trình. Chắc phải chờ xem các bên liên quan sẽ xử lý vụ việc này như thế nào.