Chúng tôi chia sẻ để bà con biết và đồng lòng thực hiện, đừng để bị phạt oan và sớm đẩy lùi Cô-vít. Thời điểm này ai cũng thấy không thoải mái, nhưng ráng chịu khó rồi sẽ vượt qua thôi.

Tin tổng hợp