Lựa cho kỹ vào, xáo trộn hết cả quầy rau của siêu thị thì ăn vào có đẹp hay sống thọ thêm chút nào không? “Cái nết” mua rau này đúng là không ai bênh được. Mọi người thấy hành động của người phụ nữ này như thế nào?