Trên đây là đôi lời giãi bày những mối lo của phụ huynh khi nghe tin con nhập học từ 1/9. Phụ huynh là người mong con được đến trường học hành nhất nhưng sự an toàn, sức khỏe của các con phải được ưu tiên hàng đầu. Đây mới chỉ là khung năm học của Bộ GDĐT, phụ huynh cần bình tĩnh để chờ quyết định cụ thể tại các tỉnh, thành phố nơi mình sinh sống nhé mọi người.