Chỉ trong 3 ngày gần đây, rau củ trong vườn đã bán hết bởi nhu cầu của người gom tăng cao. Số rau củ sau khi được thu hoạch sẽ được bà Năm gửi xe khách mỗi ngày một chuyến lên TP HCM để người nhà bán lại.