Đây cũng là bài học cho tất cả những ai lợi dụng dịch bệnh để kinh doanh làm giàu trên sự khổ cực của những người dân khốn khổ. Thời điểm này chính là lúc mọi người cùng chống dịch, nếu không thể giúp đỡ được những hoàn cảnh khó khăn thì cũng đừng nên lừa gạt mà tạo nghiệp. Bán hàng  phải có cái tâm, nhận tiền từ khách bắt buộc phải trao lại họ sản phẩm tương xứng, hoặc không thì đừng làm. Nên nhớ, mọi việc sai trái hôm nay đều trả hậu quả về sau.